Vznikne na Slovensku nová motokrosová dráha?

25.06.2020, Banská Bystrica – na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Banskej Bystrici vystúpili so svojim zámerom predstavitelia OZ Enduro Team Banská Bystrica a predstavili na rokovaní zámer na vybudovanie motokrosového areálu z vlastných finančných zdrojov.

Krásna príroda v okolí krajského mesta je častokrát vystavená náročnej skúške v podobe jazdiacich motorkárov a štvorkolkárov, ktorí svoje silné stroje využívajú na pohyb nie len po komunikáciach, ale aj poliach, lúkach a lesoch našej krajiny. Nie je to želaný stav, dokonca je to v mnohých prípadoch nelegálna a protizákonná činnosť, ktorú je však náročné v teréne eliminovať a redukovať. Zástupcovia OZ Enduro Team Banská Bystrica pred polrokom prvýkrát prišli s myšlienkou vybudovať za vlastné finančné zdroje motokrosový areál v extraviláne mesta a napomôcť svojimi silami k riešeniu a usporiadaniu vzťahov medzi motorkármi a verejnosťou. Pre svoj zámer, ktorý spočíva v úprave terénu na motokrosovú dráhu bez nutnosti vážnejších stavebných zásahov si vytipovali mestský pozemok, ktorý je verejnosti dobre schovaný a je ďaleko od obydlí. Jeho lokalizácia je v priamom susedstve so skládkou komunálneho odpadu a za kopcami, ktoré bránia šíreniu prípadnému hluku a prachu. Vzdialenosť od obydlí ďaleko presahuje požadované normy a preto je lokalita vhodná na tento športový zámer a zamýšľanú investíciu.

ilustračné foto

Problémy s prenájmom pozemku

OZ Enduro Team však natrafil na problémy s prenájmom tohto pozemku na tento účel aj napriek súhlasným stanoviskám dotknutých orgánov a preto sa rozhodli svoj zámer odprezentovať a zodpovedať na všetky otázky poslancov mesta a vedenia.

Viac uviedol Slavomír Lamper z tejto iniciatívy: “V prijateľnom dosahu nemáme v kraji takýto areál, ktorý by uspokojil motorkárov a ich chuť venovať sa tomuto druhu športu, preto sme spojili sily a financie a máme chuť zrealizovať tento projekt pre všetkých, ktorí majú radi tento šport ako my. Mesto Banská Bystrica to nebude stáť nič, len ich prosíme o prenájom zabudnutého pozemku za skládkou odpadu, ktorý my budeme zveľaďovať a udržiavať. Našim zámerom je stiahnuť motorky a štvorkolky z miest, kde nepatria a umožniť im športovať tak, aby nikoho nerušili.”

Mestské zastupiteľstvo odporučilo tento projekt prejednať opätovne na odborných komisiách a definitívne rozhodnúť o tom, či s realizáciou súhlasí a poskytne spomínaný pozemok do dlhodobého prenájmu, alebo nie.

Martin Turčan poslanec MsZ uviedol: “Kedysi sme hľadali vhodný pozemok na takýto zámer, ale nepodarilo sa. Považujem za našu povinnosť pomôcť všetkým dobrým projektom a ľuďom, ktorí chcú v našom meste niečo zmysluplné vybudovať. Cestou, ako stiahnuť z chránených území tých, ktorí tam nepatria, nie je v pokutách, lebo sa to ukazuje ako nefunkčné. Úspech vidím v ponúknutí možností na realizáciu svojich aktivít vo vybranej lokalite tak, aby sme nerušili jeden druhého. Ochrana prírody, ktorú tak veľmi chceme, sa proste nedá úspešne realizovať od stola a pokutami, ale pochopením a chuťou pomôcť tým, ktorých chceme usmerniť. Som rád, že zastupiteľstvo na tento projekt, ktorý sme so zástupcami Enduro Teamu najprv predstavili pánovi primátorovi na rokovaní prijalo s pochopením a nezhodili sme ho zo stola.”